Korzystając z serwisu targi-slubne.pl akceptujesz następujące postawnowienia:

Wyrażam zgodę na:

 • przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na moje zapytanie poprzez adres e-mail lub formularz kontaktowy, czy realizacji umowy sprzedaży tj. zakupu biletu/ów na organizowane eventy przez Antica Maciej Urbaniak, ul. Sadowa 21, 60-657 Poznań.
 • Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że:
  • Administratorem moich danych osobowych jest Antica Maciej Urbaniak, ul. Sadowa 21, 60-657 Poznań.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość mailową lub wysłaną z formularza kontaktowego, a także w celu realizacji zawartej umowy czyli po zakupie biletów na organizowane przez nas eventy.
  • Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, bym mógł otrzymywać odpowiedź lub zawrzeć umowę (zakupić bilet na wydarzenie).
  • Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).
  • Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni po zakończeniu wydarzenia, którego dotyczyło zapytanie lub zakup biletu, a także po zakończeniu sprawy, której kontakt dotyczył. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
  • Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
  • Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  • Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.